Az Apáca utca 8. számú ház udvarán több temetőrészlet is előkerült különböző, a temető más részeitől eltérő jellegű sírokkal. 

A festett ikersírok egyike az Apáca utca 8 szám alatt
A festett ikersírok egyike az Apáca utca 8 szám alatt

Az Apáca utca 8. szám alatt (a volt Megyei Könyvtár udvarán) található három, különböző ókeresztény emlékegyüttes. Csak tavasztól őszig látogathatók – a téli időszakban előre be kell jelentkezni, hogy az üzemeltető biztosíthassa a látogatást. 

A Közösségi sírkamra

Az udvar alatt található a feltárt, de technikai nehézségek miatt nem bemutatható, ún. “közösségi sírkamra”, amely relatíve nagy méretével és azzal tűnik ki a megszokott sírépítmények közül, hogy egyértelműen nem egy család nyughelyének tervezték, építették. Sír ugyan egyetlen egy sem maradt meg, de a feltárást végző Fülep Ferencnek a sírkamra keleti és nyugati falán kirajzolódó “lenyomatok”-ból tizennégy sírhelyet sikerült rekonstruálnia az észak-dél tájolású kriptában. 

A festett ikersír

Az udvaron hátul balra két, hatalmas méretű, épített sír látható egymás mellett. Belsejüket ugyanolyan, fehér alapon vörös rácsmotívum díszíti, mint amilyent a XX. számú sírkamrában láthatunk. Ez a rácsmotívum – a kutatók többnyire megegyező véleménye szerint – a Paradicsomkert kerítését jelképezi. Találkozhatunk vele a Korsós sírkamrában is.

Szokatlanul nagy méretük ellenére sem tekinthetők a szó hagyományos (vagy “sopianaei”) értelmében sírkamráknak. Inkább amolyan átmenetet képezhettek ezek a sírkamrák és az egyszerűbb téglasírok között. 

Sírkamra és téglasírok

Az udvaron jobbra hátul, egy másik kiállítótérben látszólag egymás hegyén-hátán lévő, 4. századi téglasírok figyelhetők meg egy érdekes, kisebb festetlen sírkamra társaságában. Ennek a szokatlan módon kelet-nyugati tájolású sírkamrának két falfülkéje is van, ami arra utalhat, hogy eredetileg két személy számára építhették (ezt a szélessége meg is engedi). Egy későbbi temetkezés alkalmával a déli oldalon egy kis “elkerített” részt alakítottak ki. Azt, hogy, hogy mi okból alkalmazták ezt a merőben szokatlan megoldást, nem tudhatjuk. 

A többi sír elhelyezkedéséből látszik, hogy egyes helyeken milyen “zsúfolt” volt a temető. Egymásra temetkezést másutt is megfigyelhetünk, de azok valószínűleg “tudatosak” voltak, míg itt látszólag rendezetlenül, egymást vágva helyezkednek el a sírok.